Generalforsamling i Walking.dk

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Walking.dk

Fredag den 24. marts 2023 kl. 20.30 på Boesagerskolen

Flodvej 89, 2765 Smørum

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Godkendelse af næste års kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og revisorer

 På valg:

Formand (Connie modtager genvalg)                       

    1. Revisor  (Hanne modtager genvalg)

    1. Suppleant (Laila modtager genvalg.)

    1 Revisorsuppleant (Erik modtager genvalg)

2. Suppleant (ledig)

7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret kaffe, te og brød.

Med venlig hilsen

Walking.dk