Walking.dk

Indmelding i Walking.dk


Navn
Adresse
Postnr
By
Email
Telefon/mobilnr.
Fødselsdato:

Indmelding

Kontingentet er 50 kr. om Śret

Indbetales via bank 1551-60089078

(Husk navn)

eller Mobile Pay box35920 Walking.dk