Walking.dk

Tilmelding til Byen Rundt 100km og indmelding i WDK

Navn
Adresse
Postnr
By
Email
Telefon/mobilnr.
Fødselsdato: yyyy-mm-dd

Tilmelding Byen Rundt 100 km

Ført tur med 6km/t

Rast med passende mellemrum

21 timer

.

Indmelding

Kontingentet er 50 kr. + 350 kr for turen.

Indbetales via bank 1551-60089078

(Husk navn)